Steve Jewett
December 26, 2007
Randolph, VT


Morgan Kennedy
December 25, 2007
Braintree, VT

David Bruce Lamb
December 16, 2007
Boston, MA


Mandy Glover Lamb
December 16, 2007
Boston, MA

Caleb Webster
December 16, 2007
Boston, MA


Jerusha Robinson
December 16, 2007
Boston, MA

Brad Wallace
December 8, 2007
Derry, NH

Dan Lopatin
December 8, 2007
Cambridge, MA


Kevin Driscoll
December 7, 2007
Cambridge, MA


Matt Bauer
December 6th, 2007
Brooklyn, NY


Oriana Lewton-Leopold
December 3rd, 2007
Brooklyn, NY


Hannah Secord Wade
November 25, 2007
Brooklyn, NY


Mike Powsner
November 22, 2007
Brooklyn, NY


Donna Baxter
November 22, 2007
Brooklyn, NY


Roeg Bashir Cohen
November 18, 2007
Brooklyn, NY


Austin Kennedy
November 2, 2007
Brooklyn, NY


bear mountain
new york
october 27, 2007shooting matt bauer
randolph, vt

october 12, 2007homeward bound
for christopher junker
randolph, vt
september 29th, 2007last days
long island, ny
september 24, 2007


fritz junker
brookfield, vt
august 26, 2007
brown bird
boston, ma

august 25, 2007


new york, maine, and north carolina
2007